Entegre Emniyet Yönetim Sistemleri Politikamız

Körfez Ulaştırma A.Ş., en çevreci ve emniyetli ulaşım seçeneklerinden biri olması nedeniyle, demiryolu taşımacılığını öncelikli faaliyet alanı olarak benimsemiş ve Özel Demiryolu Tren İşletmecisi olarak ilkler arasında yerini almıştır.

Petrol ürünlerinin taşınması ana faaliyetimizi oluşturmaktadır. Bu taşıma türü, emniyet önceliklerini çok daha önemli ve vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu önemin bilinci ile;

 • Emniyet gerekliliklerinin eksiksiz yerine getirilmesinin zorunluluğun ötesinde, bir farkındalık ve ayrıcalık olarak algılanmasını,
 • Operasyonun, emniyet önceliğinin yanı sıra kalite ve çevre bilinci ile gerçekleştirilmesini,
 • Kaza, olay ve ramak kalmaların gizlenmeden ilgili yerlere bildirilmesini, açık olmayı,
 • Bütün kazaların önlenebileceği bilinci ile “0” kaza hedefini, benimsemekte ve desteklemekteyiz.
  Bu ilkelerimiz doğrultusunda;
 • Müşteri odaklı olup beklentilerin karşılanmasında sürekliliği sağlamayı ve müşteri şikayetlerini etkin olarak ele almayı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi,
 • Entegre Emniyet Yönetim Sistemini eksiksiz uygulamayı, sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı,
 • Uygulamanın gerçekleşmesi için imkân ve kaynakları tam ve zamanında temin etmeyi,
 • Kaynakların kullanımında, emniyete yönelik yatırım ve projelere öncelik vermeyi,
 • Acil durumlara etkin müdahaleye imkan verecek şekilde yapılanmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,
 • Çalışanlar ve iş ortaklarımızdan gelecek önerileri değerlendirmeyi,
 • ISO 18001 Standardını minimum gereklilik olarak kabul ederek uygun bir İSG Yönetim Sistemi uygulamayı, sürekliliğini ve gelişimini sağlamayı,
 • Çalışanların eğitim ve yetkinlik gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmeyi,
 • Çalışanların, emniyet, işçi sağlığı/ güvenliği ve çevre kurallarını uygulamama ya da eksik uygulama yönlendirmesine kesinlikle maruz kalmayacaklarını,
 • ISO 14001 Standardı ile birlikte çevre ile ilgili yürürlükteki diğer yasal düzenlemelere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulanıp, sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanmasını,
 • Yatırım ve büyüme stratejilerinin belirlenmesinde çevresel etkileri değerlendirmeyi
 • Emniyet, kalite, işçi sağlığı/ güvenliği ve çevre prensiplerimizi, çalışma kültürümüzün temel değeri yaparak, tüm çalışanlarımızla birlikte uygulamayı taahhüt ederiz.