Demiryolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı

2019 yılında Körfez Ulaştırma A.Ş. Demiryolu Tren İşletmecisi (DTİ) veya organizatör olarak Tüpraş İzmit-Kırıkkale-Batman rafinerileri arası, Opet Mersin Terminaline ve Ankara Akım-Tek (Marşandiz) terminaline tehlikeli madde taşımalarını gerçekleştirmiştir.

  • Kırıkkale Rafinerisi – İzmit Rafinerisi – Kırıkkale Rafinerisi
  • Kırıkkale Rafinerisi – Batman Rafinerisi – Kırıkkale Rafinerisi
  • Kırıkkale Rafinerisi – Opet Mersin Terminali
  • Opet Mersin Terminali – Batman Rafinerisi
  • İzmit Rafinerisi-Akım-Tek/Marşandiz Terminali

Tüpraş’ın ürettiği; Ağır Nafta, Izomerat, Platformat, KB95, Motorin, Yüksek Kükürtlü Motorin, Jet Yakıtı, Kerosen, Kalorifer Yakıtı, Fuel Oil, Yüksek Kükürtlü Fuel Oil, HC Dip, HVGO, ASRFO, Bitüm ürünleri taşınmaktadır.

2021 yılında;

  • DTİ olarak ~1.441.000 ton, organizatör olarak ~263.000 ton olmak üzere toplam 1.7 milyon ton yük taşıması yapılmıştır.
  • Körfez Ulaştırma net ton*km olarak Türkiye demiryolu ile yük taşımacılığında %6,9 pazar payına sahiptir.


2022 yılında(ilk 6 ay);

  • DTİ olarak 1.2 milyon ton yük taşıması yapılmıştır.