Sürdürülebilirlik Anlayışımız

Körfez Ulaştırma ana faaliyet alanı olan petrol ürünleri lojistiğini dünyadaki en çevreci, güvenli ve verimli ulaştırma seçeneklerinden biri olan tren yolu ile gerçekleştirmektedir.

Faaliyetlerinde kaliteden ödün vermeden müşteri odaklı, çevreye duyarlı, emniyet öncelikli, bakım ve iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bir anlayışı benimsemektedir.

İş süreçlerinde yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip etmekte, yatırımların çevresel etkileri değerlendirmekte ve verimliliği artıracak yatırımları sürdürmektedir.

Çalışanlara ve tüm paydaşlara güvenlik/emniyet, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında sürekli eğitimler vermekte ve onların bu alanlardaki gelişimini takip etmektedir.

Şirket, emniyet, kalite, işçi sağlığı/ güvenliği ve çevre prensiplerini, çalışma kültürünün temel değeri kabul etmekte, tüm çalışanları ve paydaşlarıyla birlikte uygulamayı taahhüt etmektedir.

Körfez Ulaştırma faaliyetlerini aşağıdaki prensiplerle yürütmektedir.

  • Çevreye Duyarlılık
  • Emniyet ve Bakım Güvenliği
  • İş Sağlığı ve Güvenliği

Çevreye Duyarlılık

Şirket, ISO 14001 Standardı ile birlikte çevre ile ilgili yürürlükteki diğer yasal düzenlemelere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulanıp, sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanmak için çalışmaktadır.

Demiryolu lojistik operasyonları ulaşım sektöründen kaynaklanan sera gazı emisyonunun sadece %0,5’lik kısmını oluşturmasıyla en çevreci ulaşım seçenekleri arasında yer almaktadır.

Şirket, çevreci anlayışıyla filosuna düzenli olarak dizel ve elektrik ile çalışan lokomotifleri de ekleyerek operasyonlarını desteklemektedir.

Emniyet ve Bakım Güvenliği

Taşıma modelimiz de ürün ile bağlantılı olarak, operasyon ve çalışan emniyeti önceliklidir. Entegre Emniyet Yönetim Sistemini eksiksiz uygulamayı, sürekliliğini ve gelişimini sağlarız.

Şirket, kazaları önceden engelleyebilmek için tüm paydaşlarına konunun önemini vurgulayan düzenli bilgilendirmeler yapmakta ve eğitimler yürütmektedir.

Operasyonlarıyla ilgili kaza, olay ve ramak kalmaların açık ve şeffaf bir şekilde ilgili birimlere raporlamaktadır. Kaynakların kullanımında, emniyete yönelik yatırım ve projelere öncelik vermekte, acil durumlara etkin müdahaleye imkân verecek şekilde yapılanmaktadır.

Şirket, demiryolu işletmeciliğinde, EC 49/2004 Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi'ne uygun olarak hizmet vermektedir. Ayrıca sahip olduğu Vagon Bakım Atölyesi, EC 445/2011 ECM standartlarına göre hizmet veren Türkiye’deki en kapsamlı vagon bakım ve onarım atölyesidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirket, EC 49/2004 Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi ve ISO 45001 Standardını entegre çalıştırarak, yürürlükteki diğer yasal düzenlemelere de uygun bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamakta, sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanması için çalışmaktadır.

Sahip olduğu yönetim sistemleri uluslararası akredite belgelendirme firmalarının yanında, UHDGM (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü) tarafından da denetlenmektedir.

Şirket, Türkiye’de Demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi belgesini ilk alan demiryolu tren işletmecisidir.

Sertifikalar

DTİ Yetki Belgesi
Emniyet Sertifikası
TS EN ISO 9001 2015 EN
TS EN ISO 14001 2015 EN
TS OHSAS 18001 2007 EN